fbpx

Med egen båt til Frøya og Øyrekka

GJØR DEG KJENT I OMRÅDET FØR DU SETTER DEG I BÅTEN

Foto: Axel H. Kristoff Wold

Informasjon om gjestebrygger og ferdsel i sårbare områder

Øyrekka har gjestebrygger på Sula, Bogøya, Aursøya på Mausund hos Muntre Matros, og i Kjeila på Mausund. Du finner også en liten gjestebrygge på Havna Kafé i Mausund, rett ved gjestebrygga til Coop butikken. Terne Brygge (Sula) og Sula Rorbuer og Havhotell har også egne gjestebrygger.

Også på Halten og ellers i Froan – Gjæsingen, Sørburøy og Sauøya – er det små gjestebrygger. Tilbudet på de ulike plassene varierer, men med strøm og vann skal du få dekket ditt basisbehov.

Trenger du påfyll av diesel og bensin får du dette på Mausund (Coop butikken) og på Sula Rorbuer og Havhotell. Også hos Seashell på Dyrøya og på Siholmen på Sistranda, er det anledning til å tanke opp.

Gjestebrygge på Aursøya, Mausund.

Gjestebrygger med fasiliteter i Øyrekka

Bildet viser gjestebrygga hos Muntre Matros på Mausund. Her ligger du trygt og skjermet for alt vær. Bruk appen Gomarina til å gjøre opp for deg.

«Neipskjæret gjestebrygge» ligger på sørsiden i Mausund havn – mellom butikk-kaia og Mausund fiskemottak. Tilgang på strøm og vann, og godt med plass. På Sula finner du også en romslig gjestebrygge med tilgang på strøm, vann, toalett og dusj. Terna Brygge på Sula har også sin egen gjestebrygge. På Bogøya er det Supen Pub som har gjestebrygge – tilgang på strøm, vann, toalett og dusj

Fylling av drivstoff på Sula: Hos Sula Rorbuer og Havhotell kan du fylle både besin og diesel. Kortautomat på brygga. Kjeila på Mausund: Diesel- og bensinfylling. Gjestebrygge for fylling og handling i butikken. Toalett ved Coop butikken. Telefon Coop Mausund: 7244 8651.

Gjestehavner på fast-Frøya

Rabben Marina (bildet) er et nytt og flott anlegg på Sistranda. Her har de servicehus med toalett, dusj og vaskemaskin. Rabben restaurant og fiskeutsalg holder også til her.

Ved Frøya Kulturhus er det også en ny og fin gjestebrygge, riktignok ikke med tilgang på strøm, vann eller toaletter. Speid etter kulturhuset i fjæra, eller Hotell Frøya som ligger rett i nærheten.

På Dyrøya, ikke langt fra Dyrøy fergekai ligger Strømsholmen Marina. Noe begrenset med plasser her, så forhør deg i forkant slik at du vet om de har plass til å huse deg.

Skarv i Froan, Frøyas Øyrekke.

Forsvarlig ferdsel

Vi har et rikt dyreliv i Øyrekka – det ønsker vi å verne om. Vi har også alle en plikt til å gjøre oss kjent med de lover og regler som gjelder for ferdsel, uansett fartøy.

I Froan naturreservatet og landskapsvernområde er det begrensninger på ferdsel: I tidsrommet fra 1. april til og med 10. august er all ferdsel på land i naturreservatet forbudt. I tidsrommet fra 10. september til og med 15. november er alle ferdsel på kasteplasser for sel forbudt. Du kan lese mer om dette på Frøya kommunes nettside.

Hekking, myting og sårbare kystområder

Viste du at andefugler mister evnen til å fly når de myter svingfjærene? Dette skjer på sommeren og sensommeren. En del av andefuglene myter samtidig med at de har unger som ikke er flyvedyktige. I denne perioden kommer de seg unna båter og trusler ved å dykke eller svømme. Ofte samler fuglene seg i store flokker i mytetiden. Myting er energikrevende, og fuglene finner områder hvor de kan finne rikelig med næring og hvor de blir minst mulig forstyrret.

Vi oppfordrer alle båt- og scooterførere om å utøve varsomhet når de ferdes i skjærgården. Selv i lav eller moderat fart – årvåkenhet er viktig for ikke å skade disse sårbare fuglene.

Lurer du på hvordan du kan finne en forsvarlig vei med egen båt til Halten og Froan og ellers i skjærgården? Se Miljødirektoratets kart «her skal fuglene få hekke i fred». Her finner du informasjon som kan implementeres i dine egne sjøkart.

Om hekking og myting i Frøyas skjærgård, Øyrekka.
Familieferie og opplevelser i Frøyas skjærgård, Øyrekka.

Barn, lek og vannaktiviteter

Om sommeren spesielt er det mye lek og moro i skjærgården. Vi ber deg respektere fartsbegrensninger generelt, og når du nærmer deg øyene spesielt. På den måten kan alle – store og små – være trygge i sine badeopplevelser og andre vannaktiviteter. Takk for at du viser hensyn!

Skroll til toppen