fbpx

Øyrekka inn i framtiden

BÆREKRAFTIGE ØYSAMFUNN UTE I HAVET

Foto: Birger Larsen

Øyrekka Turistinformasjon

På denne siden vil du finne alle aktører som driver turistbasert næring i Øyrekka utenfor Frøya, fra Halten i nord til Titran i sør. Titran er den eneste av disse stedene som har fastlandsforbindelse, og ikke alle regner dette flotte fiskeværet som en del av Øyrekka, men både historisk sett og i turismesammenheng, er det naturlig å inkludere Titran i perleraden utenfor Frøya.

Turisme, trivsel og bolyst i Frøyas skjærgård, Øyrekka på Trøndelagskysten.

Bakgrunn

Siden ble først etablert av «Øyrekka Turistinformasjon», en frivillig organisasjon som ble etablert i 2016. Bakteppet var den kollektive bekymringen rundt Øyrekkas negative befolkningsutvikling. Hva kunne vi gjøre for tiltrekke oss nye naboer, og hvordan få disse og andre til å bli værende på øyene? Arbeidsplasser måtte skapes, det var alle skjønt enige om. Sammen med innbyggere i Øyrekka satte Frøya kommune ned ulike arbeidsgrupper, og én av disse fikk i oppgave å se på hvordan turismen kunne utvikles for å skape nye arbeidsplasser. Øyrekka Turistinformasjon – og denne websiden – springer ut av dette ønsket og arbeidet for levende øysamfunn ute i havet. Prosjektet er hundre prosent lokalt forankret i Øyrekka, og vi er overbevist om at det er nettopp derfor vi har lyktes. Bak Øyrekka Turistinformasjon står samtlige reiselivsaktører. Vi har et godt og konstruktivt samarbeide, noe som er avgjørende for å skape positiv utvikling!

Trivsel og bolyst i Øyrekka på Frøya

Turisme, trivsel og bolyst

Det er relativt nytt å tenke turisme i Øyrekka, og vi ønsker å hjelpe små aktører med å profilere og markedsføre sin bedrift og sine tjenester. Dette gjør vi ved å ha en oppdatert og dynamisk webside, ved å profilere øysamfunn, natur, kystkultur og den enkelte aktør på sosiale medier, ved å jobbe for bedre vilkår og muligheter for næringsaktørene og ved å drive et aktivt utviklingsarbeide i samarbeide med Trøndelag Reiseliv. Vi er glade medlemmer av Næringsforeningen i Trondheimsregionen, og samarbeider med Frøya Kultur- og kompetansesenter.

Vi vil vise fram vår skjærgård, formidle vår rike kystkulturhistorie, og vi håper at langt flere skal få ta del i dette fantastiske stykke Norge. Denne økte aktiviteten håper vi vil bidra til å skape arbeidsplasser, trivsel og bærekraftige små øysamfunn her ute i havet. Volum er ikke et mål i seg selv, vi skal ha fokus på langsiktig bærekraft, lokal kontroll og engasjement. Øyrekka skal være et godt sted å bo, en god plass å besøke, og aller viktigst – turismeutviklingen må foregå på naturens premisser!

Prosjekt "Øyrekka" - et lokalt forankret arbeide for å bidra til arbeidsplasser, bosetting og trivsel i Frøyas små øysamfunn.

Tusen takk!

For å lage denne siden har vi over flere år samlet bilder tatt av både profesjonelle fotografer og svært flinke hobbyfotografer. Vi er svært takknemlige for deres bidrag, takknemlige for alle som vil gjøre en innsats i et prosjekt som i veldig stor grad har basert seg på dugnad.

Vi håper du vil kose deg med siden vår, og aller helst håper vi den vil friste til et besøk i Øyrekka. Kanskje blir du værende?!

For inspirasjon og oppdateringer – følg oss på sosiale medier!

Skroll til toppen