fbpx

Froan

NATURRESERVAT, LANDSKAPSVERNOMRÅDE OG DYRELIVSFREDNING

Foto: Håvard Dyrø

Froan, nord i Øyrekka, består av flere hundre øyer foruten en mengde holmer og skjær. Sør i Froan finner du Gjæsingen, mens Halten ligger lengst nord. Strekningen fra sør til nord er på cirka 40 kilometer i nordøstlig retning, parallelt med kystlinja.

Lundefugl på Halten i Froan

Verneområde

Froan naturreservat og landskapsvernområde ble opprettet i 1979. Formålet med fredningen var å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv, og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap.

Området omfatter et naturreservat på 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst. Samtidig med naturreservatet ble det også opprettet et 80 km2 stort landskapsvernområde hvor reglene ikke er fullt så strenge. Verneområdet er det største sammenhengende kystområde som er fredet som naturreservat i Norge (unntatt Svalbard) og er samtidig et av de største i Norden.

Froan er Norges viktigste yngleplass for haverten, og under denne tiden blir skjærgården forvandlet til en stor fødestue, med flere hundre fødsler i løpet av et par måneder!

Ramsarområde

I 2003 fikk Froan status som Ramsarområde, med bakgrunn i at det er et naturområde med internasjonale verneverdier. Froan er minkfritt, noe som gjør området svært viktig for en rekke hekkende sjøfugler. Området er hovedsakelig sjøareal ispedd en mengde holmer og skjær. Området har store marine verdier i blant annet skjellsand- , tareskog- og kamskjellforekomster.

I tidsrommet fra 1. april til og med 10. august er all ferdsel på land i naturreservatet forbudt. I tidsrommet fra 10. september til og med 15. november er alle ferdsel på kasteplasser for sel forbudt. Froan er Norges viktigste yngleplass for haverten, og under denne tiden blir skjærgården forvandlet til en stor fødestue, med flere hundre fødsler i løpet av et par måneder!

Vil du lære mer om verneområdet kan du finne informasjon hos Frøya kommune. Kjører du egen båt eller vannscooter, ber vi deg lese mer om forsvarlig ferdsel her – «for båtfolket»

Skroll til toppen