Sulas sommerfestival

På grunn av korona situajonen blir Sulas sommerfestival avviklet på en annen måte i år. Det blir arrangert et sommermarked samme helgen, altså siste helgen i juni. Mer informasjon finner du på Sula Grendelag sin Facebook side.