I vårt øyrike ligger perlene på rekke og rad;

Titran, Kya, Sula, Bogøya, Mausund, Vingleia, Gjæsingen, Sørburøya, Sauøya og Halten.

 

Velkommen skal du være!