Froan naturreservat

Froan naturreservat og landskapsvernområde ble opprettet i 1979. Formålet med fredningen var å verne om et rikt og interessant dyre- og planteliv, og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet kystlandskap. Samtidig med naturreservatet ble det også opprettet et 80 km2 stort landskapsvernområde hvor reglene ikke er fullt så strenge. Området er det største Ramsarområdet i Norge, det vil si et område som omfattes av Ramsarkonvensjonen som skal verne internasjonalt viktige våtmarksområder.

Vil du bli med å lete opp sel, kan du booke båt og kjentmann og ta turen til Froan Naturreservat. Selv om det ikke er tillatt å gå i land i hekketiden, kan turen gi uforglemmelige opplevelser av både ørn, sel og skarv på nært hold. Havert og steinkobbe er de vanligste artene , men ringsel og grønnlandssel kan sees innimellom. I yngletida kan en oppleve plasser som myldrer av hoder som stikker opp av havet. Tar du turen opp til Halten, kanskje du får hilse på en lundefugl. I Steinsøymoloen hekker minst 50 par lunder, og Halten er den eneste hekkelokaliteten for arten i Sør-Trøndelag. Foto: Mausundgløtt