Haltendagen
Haltendagen arrangeres hvert år tredje lørdag i juli, altså 18. juli i år. Faste poster på programmet er servering av rømmegrøt på Fiskarheimen, kultursti, historisk foredrag og fest med dans til levende musikk på brygga. Det er også mulig å få skyss over til fyret, hvor du kan nyte utsikten i mange mils omkrets. Les mer om dette på Haltenstiftelsen.