Halten

Den “ytterste nagne ø” er et avfolket fiskevær, og det nordligste punktet i øyrekka. Det nevnes i skriftlige kilder så tidlig som i 1548. Man vet ikke om det var fast bosetting i Halten på denne tid, men at det i hvert fall i fiskesesongen hadde oppholdt seg folk på øyene lenge før dette. Et solur som er hogd inn i berget på Husøya, er datert til begynnelsen av 1400-tallet, eller kanskje slutten av 1300-tallet. Halten er fredet etter lov om kulturminner, og ligger innenfor Froan naturreservat. Muligheter for overnatting - les mer om dette på Haltenstiftelsen. Får du anledning til å besøke denne unike plassen, er du heldig! Kanskje får du øye på en vakker lundefugl, til og med? Halten er eneste hekkelokalitet for arten i Sør-Trøndelag.