Sauøya

En fantastisk plass å besøke! Øya ligger i Froan, og som som navnet tilsier har øya vært brukt til beite i uminnelige tider. I dag er det ingen fastboende igjen her ute, men øya har en betydelig tilflytning i sommerhalvåret. På Sauøya finner du ærverdige Froan kapell fra 1904. Kapellet ble innvidd av prost Aarvold i 1904. Kapellet ble bygget på grunn av den lange reisetiden til Sletta kirke på fastlandet, nærmere tre mil unna og tildels over åpent hav. Byggekomiteen ble ledet av væreier og grosserer Tobias Ulrik Borthen, og hans frue Nina Borthen var en av ildsjelene i arbeidet med å samle inn penger. Kirken er bygget som en langskipkirke av tre i sveitserstil med tårn, med klare innslag av nasjonalromantikk og dragestil (kilde: Visit Norway).