Sauøya

En fantastisk plass å besøke! Øya ligger i Froan, og som som navnet tilsier har øya vært brukt til beite i uminnelige tider. I dag er det bare to fastboende igjen her ute, men øya har en betydelig tilflytning i sommerhalvåret. På Sauøya finner du erværdige Froan kapell fra 1904. Se bilder fra Sauøya her.